PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

GIHOTECH HRMS

quan-ly-ho-so-nhan-vien

quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý quá trình diễn biến lương, các loại phụ cấp, nhân thân – mối quan hệ gia đình, trình độ chuyên môn, bằng cấp. Quản lý hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm, sức khoẻ, tra cứu nhân viên,…

quan-ly-cham-cong

Quản lý chấm công

Định nghĩa các loại công, loại ca làm việc. Lấy dữ liệu công từ các loại máy chấm công (time recorder). Lập bảng chia ca, lịch trực. Chấm công trực tiếp trên hệ thống. Chấm công tăng ca, theo dõi giờ ra, vào, tổng thời gian làm việc trong ngày. Quản lý ngày phép, công bù, lễ, tăng ca…

tinh-luong

Tính lương

Cho phép tự xây dựng Thang – Bảng lương. Quản lý mức lương tối thiểu, các khoản truy thu, truy lãnh, thu nhập khác, tạm ứng lương, trả lương, chi thưởng. Cập nhật mức đóng BHXH, BHYT, BHTN,… Tính lương tháng, thuế thu nhập theo nghiệp vụ riêng của từng công ty. Quản lý nợ và thu hồi nợ nhân viên.

quan-ly-tuyen-dung

Quản lý tuyển dụng

Quản lý thông tin ứng viên về hồ sơ, thu nhập, văn bằng, ngoại ngữ mức độ nghe nói, trình độ sử dụng phầm mềm máy tình, phầm mềm chuyên trách, tham gia các khóa học, mức lương yêu cầu, năng khiếu, đánh giá tổng thể ban đầu và nhiều thông tin chi tiết liên quan khác.

quan-ly-dao-tao-nhan-vien

Quản lý đào tạo nhân viên

Xây dựng kế hoạch đào tạo. Quản lý các đợt đào tạo. Đánh giá trong và sau quá trình đào tạo. Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhân viên. Lập bảng đánh giá nhân viên.

quan-ly-nhat-ky-cong-van

Quản lý nhật ký công văn – Các văn bản mẫu

Quản lý công văn đi, đến và các loại văn bảng đóng dấu. Cho phép scan và lưu file trực tiếp từ phần mềm. Quản lý các mẫu văn bản Word

phan-quyen

Phân quyền

Định nghĩa người sử dụng (users) và nhóm người sử dụng (groups). Ghi nhận tất cả các thao tác cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu của từng users để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu. Giới hạn quyền truy cập các chức năng chương trình cho từng người dùng (users).

bao-cao

Báo cáo

Thống kê, báo cáo danh sách các loại nhân viên. Lọc, báo cáo nhân viên theo ngày sinh, theo trình độ, giới tính, vị trí, khen thưởng, kỷ luật, thời hạn hợp đồng… Báo cáo theo ca từng bộ phận, ngày công, giờ làm, lương thưởng, quyết toán thuế. Báo cáo các công văn đi, công văn đến,…