PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

GIHOTECH POS

cham-soc-khach-hang

Chăm sóc khách hàng

Lập bảng thống kê khách hàng sử dụng dịch gần nhất.

Thống kê các thông tin khác như: ngày sinh nhật người liên hệ, ngày thành lập công ty.

Quản lý và phát hành thẻ khách hàng.

quan-ly-nguoi-dung

Quản lý người dùng

Phân quyền chi tiết cho từng tài khoản người dùng. Mỗi người dùng có chức năng phân quyền khác nhau như quyền nhập bill, điều chỉnh bill, hủy bill. Mọi tương tác của từng tài khoản người đều được hệ thống ghi lại. Phân quyền cho các chức năng gỡ bill sai, xóa hóa đơn VAT…

thong-ke-bao-cao

Thống kê - Báo cáo

Thống kê, báo cáo doanh thu, số lượng món ăn. Lọc, báo cáo theo khách hàng, người dùng

quan-ly-ban-hang

Quản lý bán hàng

Thiết lập sơ đồ bàn theo mô hình tổ chức của nhà hàng, cho phép nhập bàn, chuyển bán, tách bàn… Quản lý qui trình nhập bill theo nhiều tính năng tiện dụng. Có thể sử trên điện thoại di động hoặc Ipad. Chức năng gộp bill, tách bill, phân loại món ăn theo từng khu vực. Tự động in order cho khu vực chế biến. Hỗ trợ tra cứu nhanh cho nhân viên phục vụ. Thống kê thanh toán theo ca, ngày, bộ phận, quầy thu ngân. Xuất hóa đơn VAT từ phần mềm. Hình thức thanh toán đa dạng như: tiền mặt, thẻ, chuyển khoản…

quan-ly-thuc-don-mon-an

Quản lý thực đơn món ăn

Thiết lập danh sách các món ăn cho từng khu vực bán hàng. Phân thực đơn theo nhiều lớp như nhóm, loại menu theo nhu cầu thống kê. Cho phép khóa giá bán cố định hoặc cho phép điều chỉnh giá khi nhập bill bán hàng. Màn hình tra cứu và thiết lập danh sách menu tiện dụng và dể sử dụng. Một mã thực đơn cho phép bán nhiều giá ở nhiều khu vực bán hàng khác nhau. Cho phép thiếp lập thực đơn ngày. Cho phép ẩn mã thực đơn không còn sử dụng.